Top
中式烈酒收購價格表

金門陳年高粱酒收購價格表

金門陳年特級高粱酒 收購價格表


酒品名稱 圓瓶陳高 扁瓶陳高 瓷瓶陳高 備註
68年 陳年特級高粱酒   ***   1979
69年 陳年特級高粱酒   ***   1980
70年 陳年特級高粱酒   ***   1981
71年 陳年特級高粱酒   ***   1982
72年 陳年特級高粱酒   紅盒   3000   1983
73年 陳年特級高粱酒   紅盒   3000   1984
74年 陳年特級高粱酒   紅盒   3000   1985
75年 陳年特級高粱酒   紅盒   3000   1986
76年 陳年特級高粱酒   紅盒   2500   1987
77年 陳年特級高粱酒 *** 紅盒   2500   1988
78年 陳年特級高粱酒 *** 紅盒   2500   1989
79年 陳年特級高粱酒 *** 紅盒   2500   1990
80年 陳年特級高粱酒 *** 紅盒   2000   1991
81年 陳年特級高粱酒 縮膜     1992
82年 陳年特級高粱酒 縮膜     1993
83年 陳年特級高粱酒 縮膜     1994
84年 陳年特級高粱酒 ***     1995
85年 陳年特級高粱酒 ***     1996
86年 陳年特級高粱酒 縮膜     1987
87年 陳年特級高粱酒 縮膜     1998
88年 陳年特級高粱酒 ***     1999
89年 陳年特級高粱酒 ***     2000
90年 陳年特級高粱酒 ***     2001
91年 陳年特級高粱酒 ***     2002
92年 陳年特級高粱酒 縮膜     2003
93年 陳年特級高粱酒 ***     2004
94年 陳年特級高粱酒 ***     2005
95年 陳年特級高粱酒 ***     2006
96年 陳年特級高粱酒 ***     2007
97年 陳年特級高粱酒 ***     2008
98年 陳年特級高粱酒       2009
99年 陳年特級高粱酒 ***     2010
100年 陳年特級高粱酒 *** 黑盒  1500   2011/建國100 LOGO 
101年 陳年特級高粱酒 *** 黑盒  1500   2012/建國100 LOGO
102年 陳年特級高粱酒 黑蓋     2013
103年 陳年特級高粱酒 ***     2014
104年 陳年特級高粱酒 ***     2015
105年 陳年特級高粱酒 ***     2016

禁止酒駕禁止酒駕圖示飲酒過量有害健康